F-class – Czech Republic 2020

HLAVNÍ CÍLE / COMPETITION GOALS

Rozvoj střelby na dlouhé vzdálenosti, založení české F-class komunity na mezinárodní úrovni s cílem zvýšení střeleckých dovedností a vytváření kontaktů mezi střelci v rámci EU.

Advancements of long range shooting, establishment of Czech F-class community at international level in order to improve shooting skills and networking among the shooters within EU.

 

Final match of 2019 season.

videos from previous events