2nd CHAMPIONSHIP 2020

Termíny závodů v roce 2020 / Dates for 2020

I. (Zrušeno/Canceled) 20.-22.3.2020

II. (Zrušeno/Canceled) 19.-21.6.2020

III. (Zrušeno/Canceled) 25.-27.9.2020

Závod Vsetín 25-27.9.2020 je v důsledku nepříznivého vývoje epidemie Coronaviru ZRUŠEN. Zaplacené startovné bude vráceno zpět převodem na účet. Pokud jste platbu neprovedli z bankovního účtu nebo chcete zaplacené startovné použít jako zálohu na další závody, kontaktujte organizátora závodu formulářem dole na stránce zde.

Match Vsetín 25-27.9.2020 is CANCELED due to negative development of Coronavirus epidemic. Your paid registration fee will be returned to you by a bank transfer. If you did not make the payment from the bank account or you wish to use the paid fee as a down-payment for the next match, contact the match organizer by the form at the bottom of the page here.

Místo konání / Match Venue

Závody se konají  v prostoru střelnice ZVI Vsetín (GPS 49°10´45.30´´ N,  18°7´33.152´´ E).

All matches take place at the ZVI Vsetin range (GPS 49°10´45.30´´ N,  18°7´33.152´´ E

Kategorie závodu / Match categories

Závody se konaji v kategoriích F-class/Open, F-class/TR, SniperTactical, SemiAuto. Střílí se vzdálenosti 300/500/800m v hlavním závodě a 1000m v doplňkovém závodě.

The matches are open in F-class/Open, F-class/TR, SniperTactical, SemiAuto categories. The distances are 300/500/800m in the main match and 1000m in the complementary match.